- Mirasçılığın Reddi Davaları 
- Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi 
- Yasal ve Atanmış Mirasçılığa ve Terekeye İlişkin Davalar 
- Tenkis Davaları 
- Mirastan Çıkarma (Iskat) Davaları