- Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad ve Soyad Düzeltilmesi Davaları 
- Yaş Düzeltme Davaları 
- Kazaî Rüşt Davaları 
- Nesebin Reddine , Düzeltilmesine İlişkin Babalık Davaları