- Sigortalılığın Tespitine İlişkin Davalar 
- İşe İade ve Buna İlişkin Tazminat Davaları 
- İşçi-İşveren Alacaklarına İlişkin Davalar 
- İhbar Tazminatı Davaları 
- Kıdem Tazminatı Davaları 
- İşçi Ücreti Alacağı Davaları