- Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar 
- Boşanma Davaları 
- Anlaşmalı Boşanma Davaları 
- Çekişmeli Boşanma Davaları 
- Eşler Arasında Mal Rejimi , Mal Paylaşımı ve Katkı Payı Davaları 
- Aile Konutuyla İlgili Hukuki İşlemler 
- Nafaka Davaları 
- Velayet Davaları 
- Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Kapsamında Kalan Davalar 
- Evlât Edinmeye İlişkin Davalar 
- Evlenmeye İzin ve İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları